Woningbeheer Support

Woningbeheer Support ontzorgt de woningeigenaar volledig. Dit zijn de mogelijkheden:

– Het opzetten van een MJOP of RGS, zodat u een duidelijk overzicht heeft van de onderhoudswerkzaamheden die waar, wanneer en voor welke kosten uitgevoerd kunnen of moeten gaan worden. Woning Support organiseert, coördineert en controleert de werkzaamheden en rapporteert aan u. Woning Support verzorgt dit dus van A tot Z, inclusief het regelmatig monitoren, een zogenaamde ‘QuickScan’, waarbij gekeken wordt wat de conditie van de verschillende bouwelementen is en of die zich verhoudt tot het MJOP of tot RGS. Is dit niet het geval, dan wordt dit aangepast.

– Woning Support kan alle voorkomende werkzaamheden in, aan en om uw woning(en) regelen. ls er iets stuk en moet dat gemaakt worden, dan geeft u het door aan Woning Support, en wij zorgen ervoor dat het gemaakt wordt. ls er spoed bij of kan het eventueel tijdelijk worden opgelost, dan belt u Woning Support en wij regelen het voor u. En natuurlijk controleert Woning Support of alles correct is uitgevoerd.