Woningverhuur Support

 Woning Support wil particuliere verhuurders en kleine beleggers volledig ontzorgen door ondersteuning te bieden bij het beheer en onderhoud van de verhuurde woning. Met meer dan 20 jaar praktijkervaring met de verhuur van woningen pakt Woning Support het professioneel aan en weet Woning Support hoe belangrijk het is dat de woning op de juiste wijze onder de aandacht van potentiële huurders wordt gebracht. Een eerste indruk kan maar één keer gemaakt worden.

Wat doen wij?
Woning Support zorgt voor de juiste verhuurder en huurder, vooral voor particulieren en kleine beleggers. Er zijn veel zaken die op de juiste wijze geregeld dienen te worden om de perfecte huurder met het juiste huurcontact te verkrijgen om zo problemen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast kan Woning Support ook het totale onderhoud en beheer ervan (zowel administratief en financieel als technisch) voor u (laten) verzorgen. Ook het organiseren en uitvoeren van het totale onderhoud aan vastgoed, eventueel compleet met een MJOP (meerjarenonderhoudsplan), is een extra kwaliteit van Woning Support.

Hoe werkt het?
Als u woonruimte wilt gaan verhuren, kunt u kosteloos en geheel vrijblijvend contact opnemen met Woning Support.

Of het nu gaat om een kamer, een woning of meerdere woningen: wij staan voor u klaar. Samen met u bekijken wij welke huurovereenkomst het beste bij uw situatie past. Wij geven u hierbij uitgebreid informatie over de mogelijkheden met de regels die bij de betreffende overeenkomst horen. Denk onder andere aan de looptijd en mogelijkheid van opzegging met bijbehorende regels voor zowel de huurder als de verhuurder.

Vervolgens gaan wij de te verhuren woonruimte of woning(en) bezichtigen om een eerste indruk te krijgen van de mogelijkheden. Hoe zijn de ligging en bereikbaarheid, en voor welk soort huurders is het geschikt? Eventueel kan Woning Support u adviseren om kleine aanpassingen te doen om zo het geheel beter en sneller te kunnen gaan verhuren.

Hierbij gaan wij ook de woonruimte of woning(en) inmeten volgens het puntensysteem uit het woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit doen wij standaard om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden ten aanzien van de huurprijs. Er wordt dus berekend of het wel of niet om een geliberaliseerde woning gaat. Daarbij kunnen wij aanpassingen voorstellen om een beter rendement te verkrijgen.

Bij een opdracht tot verhuur kunnen wij een kwalitatief goede fotoreportage maken met een duidelijke, kernachtige omschrijving en deze laten plaatsen op verschillende websites. Ook zal uw woning via sociale media en eventueel advertenties onder de aandacht worden gebracht.

De kandidaat-huurder moet zich, als hij/zij dat nog niet gedaan heeft, eerst inschrijven. Hierbij moet hij/zij ook documenten aanleveren waar wij om vragen. Nadat de inschrijving is voltooid en is gescreend, hebben wij een compleet huurdossier. Dit huurdossier overhandigen wij u en in gezamenlijk overleg wordt de juiste huurder geselecteerd voor uw woning.

Na acceptatie van de kandidaat wordt het huurcontract opgemaakt. Het huurcontract voldoet aan alle wettelijke eisen.

Na het ondertekenen van de huurovereenkomst zullen wij de huurder begeleiden naar zijn/haar woning. Hierbij wordt een uitgebreide inspectie uitgevoerd (namens de verhuurder) met de huurder(s). Per omgaande zal het inspectierapport aan de verhuurder worden doorgestuurd. Het uitgebreide inspectierapport, inclusief foto’s en meterstanden, zal voor akkoord worden getekend door de huurder. Als de eerste maand huur en borg zijn betaald, zullen de sleutels aan de huurder(s) worden overhandigd. Ook hierbij zal voor ontvangst worden getekend.

Met verschillende vormen van beheer kan de verhuurder worden ontzorgd. Dit geeft de mogelijkheid om in fiscale zin gebruik te maken van Box 3. Laat u daarover informeren.

Mogelijkheden voor beheer zijn:

Financieel beheer
Er wordt gecontroleerd of de huurder elke maand tijdig de huur en eventueel bijkomende kosten voldoet. Vervolgens worden, na aftrek van de beheervergoeding en eventueel aanverwante kosten, de huurinkomsten aan u doorbetaald. Mocht het toch voorkomen dat een huurder niet of niet tijdig voor betaling van de huur zorgt, dan starten wij desgewenst het volledige incassotraject op. Ook het regelen van de huurverhoging valt hieronder.

Administratief Beheer
Tijdens de verhuur van de woning lopen zaken zoals gas, water, elektriciteit, gemeentelijke aanslagen en verzekeringen gewoon door. Deze en andere administratieve zaken kunnen ook worden verzorgd; voor u een hele zorg minder.

Technisch Beheer Basis
Als u uw woning verhuurt, wordt er bij de start van de verhuur een inspectierapport gemaakt van de woning. Hierin worden onder andere de meterstanden en eventuele tekortkomingen en algemene staat per ruimte vermeld met onderbouwing met foto’s. Als u voor Technisch Beheer Basis kiest, worden er bij het einde van de huurovereenkomst een voor- en eindinspectie van de woning gehouden. Hierbij wordt weer vastgelegd wat nu de meterstanden zijn, worden eventuele tekortkomingen vastgesteld en wordt vastgelegd wat de algemene staat per ruimte is, en indien nodig wat de huurder dient te herstellen. Alles wordt weer onderbouwd met foto’s. Daarnaast kunnen er kwartaalinspecties worden gehouden. Hierbij wordt de woning om de 8 tot 12 weken geïnspecteerd. Zo wordt er goed zicht op uw woning gehouden, en het geeft ook de mogelijkheid om de stand van het onderhoud te controleren en u eventueel preventieve maatregelen te adviseren.

Technisch Beheer Plus
Natuurlijk wilt u dat uw woning goed onderhouden blijft gedurende de periode van verhuur. Woning Support kan daarvoor zorgdragen. Als er een probleem is in de woning, kan de huurder contact met ons opnemen. Wij zorgen ervoor dat het probleem wordt opgelost en kijken daarbij of de eventuele kosten voor rekening zijn van de huurder.

Technisch Beheer Totaal
Hierbij verzorgt Woning Support het totale onderhoud aan uw vastgoed. Het kan gaan om schoonmaakwerkzaamheden of schilderwerk, maar ook eventueel tuinonderhoud; kortom alle mogelijke onderhoudswerkzaamheden. Zie voor de mogelijkheden ook Woningonderhoud Support, Woningklus Support en Woning Support Abonnement

Voor meer informatie, onder andere over de verschillende huurovereenkomsten en de mogelijkheden, kunt u gratis en geheel vrijblijvend contact opnemen met Woning Support.