RGS Support

 RGS, Resultaat Gericht Samenwerken, is een nieuwe vorm van samenwerken, en staat voor het samenwerken tussen de woningbezitter (opdrachtgever) en de onderhoudsbedrijven vanuit een doordachte visie met plan. Het gaat er hierbij om dat de opdracht niet de inspanning (de werkzaamheden) omschrijft, maar de eisen over het te realiseren kwaliteitsniveau.

Het onderhoudsbedrijf (de opdrachtnemer) denkt vooraf mee over de slimste onderhoudsaanpak op basis van de economische levensduur van de woning. Grote professionele vastgoedbezitters als woningbouwcorporaties werken al enige jaren op deze wijze en er zijn daarbij al aantoonbare kostenbesparingen, betere kwaliteit, kortere doorlooptijden en een hogere klanttevredenheid bereikt.

Woning Support maakt dat ook mogelijk voor particulieren en kleinere vastgoedeigenaren. Met ruim 35 jaar praktijkervaring kan Woning Support de controlerende rol vervullen voor de woningbezitter. Omdat Woning Support hierbij niet als uitvoerende partij bij betrokken is, kan het volledig objectief adviseren en controleren.

RGS+
Woning Support maakt gebruik van RGS+. Dit is een cloudapplicatie die het mogelijk maakt om resultaatgericht samen te werken met meerdere partijen. Verschillende partijen kunnen inloggen en hun data invoeren. Daarmee is er met één systeem altijd ‘real time’ inzicht in alle data en de status van de woning(en). RGS+ zorgt voor een goede meerjarenprognose met verschillende scenario’s die men uitstekend kan monitoren.

RGS biedt vele voordelen, zowel voor de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Woning Support vindt dat vertrouwen goed is, maar controleren daarbij hoort. Vreemde ogen dwingen immers. Vooral voor de woningeigenaar met minder kennis, weinig interesse in onderhoud en beperkt beschikbare tijd, kan Woning Support een belangrijke rol vervullen.