De visie

De faalkosten in de bouw zijn erg hoog; onnodig hoog. Ook de kosten voor het onderhoud van woningen kunnen veel lager. Om dat te bereiken moet er volgens een visie, een plan voor de langere termijn, worden gewerkt. Dat kan met behulp van een MJOP: meerjarenonderhoudsplan.

Omdat schilderwerk bijna altijd de grootste en vaakst terugkerende kostenpost voor het onderhoud aan woningen is, kan het heel goed als basis dienen voor een MJOP. Daarbij zijn samenwerking, communicatie, kennis en kunde, samen met continuïteit, de pijlers van een goed functionerende MJOP. Vertrouwen is hierbij goed, maar controleren hoort daar ook bij!

Samenwerking, Communicatie, Kennis en Kunde met Continuïteit
Om tot het beste resultaat (de meest efficiënte prijs-kwaliteitverhouding) te komen, is het van belang dat de betrokken partijen, naast de benodigde kennis en kunde, goed, open en eerlijk met elkaar communiceren en samenwerken op de langere termijn. Voor de onderhoudsbedrijven is het van belang dat zij goed met elkaar, maar ook zeker met de opdrachtgever (de woningbezitter) kunnen communiceren. Elk onderhoudsbedrijf is specialist op zijn eigen vakgebied, maar de opdrachtgever (de woningbezitter) hoort eigenlijk van alle onderhoudswerkzaamheden verstand te hebben om er goed over te kunnen oordelen. Weinig woningeigenaren is dat echter gegeven, maar ook vaak is er niet de tijd of interesse voor aanwezig. En hoewel vertrouwen goed is, hoort daar wel controle bij. Er is een objectieve, onafhankelijke en betrouwbare partner met de benodigde kennis en kunde nodig om de woningbezitter te ondersteunen en onnodige kosten (faalkosten) te voorkomen. Vreemde ogen dwingen immers.

Verstand van de ondergrond, de bouwkundige staat en de ligging van de woning zijn essentieel om onderhoud goed te kunnen uitvoeren. De diverse ondergronden vragen om een verschillende aanpak om tot het beste resultaat te komen. De basis voor een effectief meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een goede inspectie en inventarisatie. Hierbij is ook de product- en kleurkeuze van groot belang.

Woning Support
Woning Support, de onderhoudsmakelaar is het ideale aanspreekpunt voor alle werkzaamheden aan, in en om de woning. De woningbezitter heeft dan één contactpersoon die voor hem alle werkzaamheden communiceert, organiseert en controleert met de onderhoudsbedrijven. Woning Support rapporteert aan de woningbezitter, die altijd zelf kan bepalen wie, wat, waar en wanneer werkzaamheden verricht.

Woning Support is gecertificeerd adviseur EP-W/B en kan het energielabel, maar ook een verduurzamingsadvies of een gecertificeerd maatwerkadvies voor de woningeigenaar verzorgen.

Vastgoedzorg Support
Met meer dan 35 jaar praktijkervaring in het calculeren, organiseren en controleren van onderhoudswerkzaamheden aan vastgoed, als interim manager ondersteuning bieden aan vastgoedonderhoudsbedrijven en vastgoedbeheerders.