Beheer Support

Woningbeheer ontzorgt de woningeigenaar volledig.

Het opzetten van een MJOP of RGS, zodat u een duidelijk overzicht heeft van de onderhoudswerkzaamheden die waar, wanneer en voor welke kosten uitgevoerd kunnen of moeten gaan worden. Woning Support organiseert, coördineert en controleert de werkzaamheden en rapporteert aan u. Woning Support verzorgt dit dus van A tot Z, inclusief het regelmatig monitoren, een zogenaamde ‘QuickScan’, waarbij gekeken wordt wat de conditie van de verschillende bouwelementen is en of die zich verhoudt tot het MJOP of tot RGS. Is dit niet het geval, dan wordt dit aangepast.