Onderhoud Support

 Als woningeigenaar bent u zuinig op uw bezit. Woningonderhoud aanpakken bij de kern, met de juiste maatregelen, productkeuze, kennis en kunde: dat is de optimale basis voor kwalitatief goed woningonderhoud. Woning Support, de onderhoudsmakelaar contracteert, coördineert en controleert de onderhoudswerkzaamheden aan uw woning(en), waarbij u als eigenaar uiteraard zelf kunt bepalen wie, wat, waar en wanneer werkzaamheden verricht.

Hoe werkt het?
Wellicht vindt u als woningeigenaar (opdrachtgever) dat er onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, maar het ontbreekt u bijvoorbeeld aan tijd, kennis of kunde om alle werkzaamheden te verrichten of te regelen. Woning Support kan dan alles voor u verzorgen, van A tot Z. U heeft dan maar één aanspreekpunt nodig om alles in overleg met en voor u te regelen.

U kunt samen met Woning Support, als onafhankelijke en niet-uitvoerende partij, uw woning monitoren. Hierbij wordt bepaald of er onderhoud verricht moet gaan worden, en zo ja, welke werkzaamheden en wanneer. Woning Support kan indien gewenst ook de woning(en) inventariseren en inspecteren. Hiermee ontstaat er een overzicht van de verschillende onderdelen met hoeveelheden en benodigde werkzaamheden.

Dit overzicht gebruiken wij om de offertes bij de door u aangegeven onderhoudsbedrijven aan te vragen. Enkele voordelen hierbij zijn:

– Het bespaart de onderhoudsbedrijven tijd en kosten om de hoeveelheden te bepalen.
– Alle onderhoudsbedrijven rekenen met dezelfde vaste gegevens, waardoor de offertes beter met elkaar te vergelijken zijn.

Als de offertes ontvangen zijn en Woning Support deze heeft beoordeeld (en eventueel om extra informatie heeft gevraagd), worden deze met u besproken. Nadat de keuze voor de juiste partij(en) is gemaakt, kunnen wij de opdracht voor u verzorgen.

Na de opdracht kan Woning Support voor u de werkzaamheden begeleiden en deze coördineren en controleren. Ons gezamenlijke doel is om de faalkosten te beperken. Daarbij is kwaliteitsborging van belang. Woning Support bewaakt de kwaliteit en ziet erop toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

De bevindingen worden daarbij aan u gerapporteerd. Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, worden deze aan u opgeleverd.

Wij spreken hierbij eigenlijk van een ‘éénmalige actie’: de opdrachtnemer is klaar en vertrekt.

Een andere, en bijna altijd voordeliger manier van onderhoud kan men verkrijgen met behulp van een MJOP (meerjarenonderhoudsplan). Hierbij kan Woning Support de verschillende scenario’s met u bespreken om een MJOP met de meest resultaatgerichte manier van samenwerken te realiseren. Ook kan hierin het verduurzamen van de woning worden meegenomen. (DMJOP)

Woning Support, de onderhoudsmakelaar is objectief, onafhankelijk en betrouwbaar, waarmee Woning Support de woningbezitter geheel kan ontzorgen met betrekking tot het onderhoud in, aan en om de woning. Ook bezit Woning Support het VCA-certificaat (‘VCA’ staat voor ‘VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers’), waarmee Woning Support voldoet aan de Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL). Voor u een hele zorg minder.