Verduurzamen Support

Energielabel: Woning Support staat ingeschreven bij het Centraal Register Techniek en kan het energielabel als gecertificeerd EP-W/B adviseur vakkundig en snel voor u verzorgen.

Bij het verduurzamen van uw woning kunnen wij u ondersteunen m.b.v. een verduurzamingsadvies of met een gecertificeerd maatwerkadvies.

Verduurzamingsadvies: Verduurzamen begint met isoleren. Hierbij worden diverse isolerend maatregelen met verschillende isolerende materialen met elkaar vergeleken. Er wordt ook berekend of vervangen van installaties voor verwarming, warm tapwater of ventilatie zinvol is, eventueel in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het wooncomfort zoals voldoende ventilatie. Op basis van bijvoorbeeld de terugverdientijd of de financiƫle mogelijkheden kan er een keuze worden gemaakt welke werkzaamheden worden uitgevoerd en wanneer.

Het is hierbij van belang dat men rekening houd met de levensduur van installaties en dat de volgorde van de werkzaamheden zodanig is bepaald dat deze elkaar niet hinderen. Dus niet de kozijnen eerst schilderen en daarna de beglazing vervangen voor HR++glas. Het uiteindelijk advies geeft jou een klant-en-klaar stappenplan, waar te beginnen, wat de kosten zijn, en wat het je uiteindelijk oplevert.

Maatwerkadvies: Zoals het woord al zegt; het maatwerkadvies is een advies op maat voor de particuliere woningeigenaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden in en om de woning. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het aantal bewoners, het energiegebruik van de bewoners, maar ook de ligging van de woning. Er wordt gekeken naar de huidige omstandigheden in de woning, maar ook rekening gehouden met de toekomstige situatie. Het maatwerkadvies is een gecertificeerd verduurzamingsadvies.

Woning Support brengt de mogelijke energiebesparende maatregelen in beeld om jouw woning te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.