Onderhoud

Het zo efficiënt mogelijk onderhouden van de woning, dat is waar Woning Support voor staat. Met andere woorden: De onderhoudswerkzaamheden niet te vroeg, maar ook niet te laat uitvoeren. Maar ook het combineren van werkzaamheden om zo bijvoorbeeld de steigerkosten te drukken.

Een goed methode hiervoor is het MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan). Dit is de basis voor kwalitatief goed en gecontroleerd onderhoud van woningen. Het is een overzicht met alle voorkomende bouwelementen van de woning met daaraan gekoppeld welke onderhoudswerkzaamheden wanneer moeten worden verricht en wat de kosten daarvoor zijn.

Naast schilderwerk kunnen alle voorkomende werkzaamheden als bijvoorbeeld voegherstel en dakbedekking worden vermeld. Ook werkzaamheden met betrekking tot het ‘verduurzamen’ van de woning, zoals isolatiewerkzaamheden van dak, muur of kruipruimte, kunnen worden opgenomen. Men spreekt dan ook wel van een DMJOP (DuurzaamMeerJarenOnderhoudsPlan).

ln het MJOP worden dus de verschillende bouwonderdelen vermeld met de daarbij behorende cyclus. Deze cyclus geeft aan wanneer een bouwonderdeel hersteld of vervangen dient te worden. Tot slot worden daarbij dan de kosten aangegeven. Het geheel wordt weergegeven over meerdere jaren, het liefst minimaal 10 jaar, maar het is beter om te kiezen voor een langere periode, van 20 tot 30 jaar. Het is niet zo dat de woningbezitter hier dan ook automatisch voor die periode aan gebonden is.

Met behulp van het MJOP weet de woningbezitter wanneer en welke onderhoudswerkzaamheden tegen welke kosten er verricht moeten gaan worden en kan dan daarop anticiperen. Het MJOP kan flexibel blijven, en kan indien gewenst worden aangepast. Daarom kan Woning Support bijvoorbeeld om het jaar de woning monitoren, een zogenoemde ‘QuickScan’, waarbij gekeken wordt wat de conditie van de verschillende bouwelementen is en hoe die zich verhoudt tot het MJOP. Eventueel kan het MJOP worden aangepast. ln de praktijk blijkt het vaak mogelijk om werkzaamheden later te laten uitvoeren, zodat er kosten bespaard worden. Maar men kan ook voor een MJOP kiezen waarbij de werkzaamheden wél vaststaan en men bijvoorbeeld maandelijks een bedrag hiervoor betaalt. Een MJOP kan op maat worden gemaakt waarbij men ook Resultaat Gericht kan Samenwerken, RGS.

 

Woning Support, de onderhoudsmakelaar heeft meer dan 35 jaar ervaring met het onderhoud aan woningen, en heeft de kennis en kunde om de verschillende werkzaamheden te beoordelen en op de meest efficiënte manier en de juiste tijdstippen uit te voeren. De juiste combinaties van werkzaamheden kunnen de kosten aanzienlijk reduceren.